Αναρτήσεις

Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα θεραπείας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Είναι έργο δύο Ελλήνων εξειδικευμένων θεραπευτών τραυλισμού, του Γιώργου Φούρλα και του Δημήτρη Μαρούσου.

Η θεραπεία στοχεύει στην αναδόμηση της συνολικής εμπειρίας του τραυλισμού του παιδιού που τραυλίζει. Περιλαμβάνει τεχνικές ομιλίας, κλινικά εργαλεία για τις σκέψεις και τα συναισθήματα και στρατηγικές υποστήριξης από πρόσωπα του περιβάλλοντος. Μέσω της θεραπείας, παιδί και γονείς διευκολύνονται να επιτύχουν επιθυμητές αλλαγές στην ομιλία και την επικοινωνιακή λειτουργικότητα.

Αξιοποιούνται κλινικές πρακτικές Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση (SFBT), Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (PCI) σε συνδυασμό με Τεχνικές ροής Ομιλίας (Block Modification & Fluency Shaping). Η θεραπεία διαρκεί 13 συνεδρίες (4 μήνες).

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον Δημήτρη Μαρούσο στην επιστημονική ημερίδα του ΚΕΘΤ στην Αθήνα τον Οκτώβρη 2015. Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου