Επιστημονικές Ανακοινώσεις

Fourlas, G. & Marousos, D. (2014). “Lexipontix”: Developing a Structured Stuttering Therapy Programme for School Age Children. 4th European Symposium on Fluency Disorders 2014, Antwerp.   >> κατεβάστε το αρχείο.

Fourlas, G. & Marousos, D. (2014). A report on the development and clinical application of “Lexipontix”, a new therapy programme for school age CWS. 10th Oxford Dysfluency Conference, Oxford:Elsevier.    >> περισσότερα

Fourlas, G. & Marousos, D. (2015). A report on the development and clinical application of Lexipontix, a new therapy programme for school age CWS. Procedia - Social & Behavioural Sciences, 193, 92-107.  >> κατεβάστε το επιστημονικό άρθρο

Fourlas, G. & Marousos, D. (2015). Lexipontix and the Irish SIG in fluency disorders. Dublin, March 2015.

Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2015). "Λεξιπόντιξ" ιστορίες επικοινωνιακής αναδόμησης με υπερ-ήρωες, συμμάχους, γυμνάσια, αποστολές, κόκκινα και κίτρινα εργαλεία, Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα. >> βιντεοπαρουσίαση

Fourlas, G. (2016). Lexipontix, the threatening mouse becomes a companion pet. 5th European Symposium on Fluency Disorders 2016, Antwerp. >> κατεβάστε το αρχείο

Fourlas,G. (2016). Management of stuttering during the early school years: International Perspectives - The Lexipontix programme. 30th World Congress of the IALP, August 2016. Dublin, Ireland. >>κατεβάστε το αρχείο

Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2015). Η αξιολόγηση του τραυλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.

Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2016). Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ ως πρόταση θεραπευτικής παρέμβασης για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει. Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (20-23 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.  >> κατεβάστε το αρχείο

Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2017). Τραυλισμός στη σχολική ηλικία. Η διερευνητική διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου. >> κατεβάστε το αρχείο

Φούρλας Γ. & Μαρούσος Δ. (2017). Παρεμβάσεις για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει στη βάση του ICF μοντέλου. Παρουσίαση περιστατικού. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου. >> κατεβάστε το αρχείο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου