Εκπαιδευμένοι Θεραπευτές


Οι κλινικές δεξιότητες του λογοθεραπευτή που εφαρμόζει το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της θεραπείας. Ο επιμερισμός των επιπέδων εκπαίδευσης στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ στοχεύει στην ουσιαστική κατάκτηση των απαιτούμενων κλινικών δεξιοτήτων προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι λογοθεραπευτές να μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα αποτελεσματικά και με πιστότητα.

Η πιστοποίηση κλινικής επάρκειας στην εφαρμογή του προγράμματος Λεξιπόντιξ διασφαλίζει:

 • την πιστότητα εφαρμογής του προγράμματος
 • την ποιότητα υπηρεσίας που λαμβάνει το Παιδί που Τραυλίζει και οι γονείς του από τον λογοθεραπευτή
 • την αποτελεσματικότητα του προγράμματος
 • τα δικαιώματα του Πιστοποιημένου Θεραπευτή «Λεξιπόντιξ» (Επίπεδο εκπαίδευσης 3 & 4) έναντι εκείνων που δεν έχουν λάβει αντίστοιχο επίπεδο εκπαίδευσης
 • τα δικαιώματα του Εκπαιδευμένου Χρήστη (Επίπεδο εκπαίδευσης 1 & 2) έναντι εκείνων που δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση.

Στον πίνακα που ακολουθεί, προσδιορίζονται τα επίπεδα εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ. Για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης περιγράφεται η διάρκεια, το περιεχόμενο και το μαθησιακό αποτέλεσμα που επιδιώκεται. Προσδιορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα που συνοδεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε επιπέδου εκπαίδευσης.

Επίπεδο 1: Εκπαιδευμένος Χρήστης Διερευνητική Διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ
Δικαιώματα: α) εφαρμογή της Διερευνητικής Διαδικασίας του προγράμματος Λεξιπόντιξ με περιστατικά τραυλισμού σχολικής ηλικίας. β) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό της Διερευνητικής Διαδικασίας και δικαίωμα εκτύπωσης αποκλειστικά για κλινική χρήση.

Λογοθεραπευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία (Επίπεδο-1) 
 • Ανδρεαδάκης Ρούσσος
 • Βασιλείου Κωνσταντίνος
 • Βιρβιδάκη Ιωάννα-Ελένη
 • Βορίση Γεωργία
 • Δημητρακή Βικτώρια
 • Ευγενίδου Ουρανία
 • Κουτουλάκου Παναγιώτα
 • Λουκάκη Μαρία
 • Μανίλα Τόλη
 • Μπατζιφώτη Βασιλική Μαρία
 • Μπρούβαη Ανθούλα
 • Σελίνη Ελευθερία
 • Σπυρίδης Ηλίας
 • Σταμέλου Τζωρτζίνα
 • Τριανταφύλλου Όλγα

Επίπεδο 2: Εκπαιδευμένος Χρήστης Κλινικών Πρακτικών του προγράμματος Λεξιπόντιξ
Δικαιώματα: α) εφαρμογή του Θεραπευτικού προγράμματος Λεξιπόντιξ με περιστατικά τραυλισμού σχολικής ηλικίας. β) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό της Θεραπείας και δικαίωμα εκτύπωσης αποκλειστικά για κλινική χρήση.

Δεν υπάρχουν ακόμα εκπαιδευμνένοι λογοθεραπευτές σε αυτό το επίπεδο


Επίπεδο 3: Πιστοποιημένος Θεραπευτής του προγράμματος Λεξιπόντιξ

Δικαιώματα: α) εφαρμογή της Διερευνητικής Διαδικασία και του Θεραπευτικού προγράμματος Λεξιπόντιξ με περιστατικά τραυλισμού σχολικής ηλικίας. β) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό της Διερευνητικής Διαδικασία και Θεραπείας και δικαίωμα εκτύπωσης αποκλειστικά για κλινική χρήση γ) Επάρκεια στην εφαρμογή του προγράμματος για 2 χρόνια υπό εποπτεία

Δεν υπάρχουν ακόμα εκπαιδευμνένοι λογοθεραπευτές σε αυτό το επίπεδο
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου